top of page

Seikluskliiniku privaatsustingimused

Aitäh, saadetud.

Isikuandmed on Füüsilise isikuga otseselt seotud andmed, mida saab temaga otseselt või kaudselt seostada. Seikluskliink kogub oma tegevuses andmeid, mis võivad sisaldada nime, telefoninumbrit, emaili, postiaadressi, isikukoodi, passiandmeid

Andmete töötlemise all mõeldakse kõiki tegevusi alates andmete kogumisest, nende kasutamist ettevõtte tegevuse iseloomust tulenevate toimingute tegemiseks, kuni nende hävitamiseni. 

 

Seikluskliinik kasutab isikuandmeid reiside kohta info edastamiseks ja reisidega seotud tegevusteks, milleks võivad olla näiteks piletite ja teenuste  broneerimised ja ja arvete väljastamiseks. Samuti viisade jmt reisidokumentide vormistamised. Seikluskliinik kasutab veel isikuandmeid uudiskirjade edastamiseks ja uutest reisidest teatamiseks. Kui Sa ei soovi olla meie uudiskirja loendis, et olla kursis tooteuudiste või pakkumistega, võid sellest igal ajal loobuda, ning ennast adressaatide hulgast eemaldada lasta.

 

Seikluskliinik OÜ töötleb oma tegevuses kontaktandmeid, milleks on email, telefon, aadress, sünnikuupäev, passiandmed, isikukood. Isikuandmed jõuavad meile läbi veebilehe www.seikluskliinik.ee

kontaktandmete sisestamisel meie veebisaidile.

Reisi või teenuse ostu, tellimuse või hinnapäringu teostamisel meie kodulehel, või läbi e-posti.

 

Mõningatel juhtudel edastame ka isikuandmeid kolmandatele osapooltele, kelleks on Seikluskliiniku partnerid: näiteks lennukipiletite broneerimisel/ostmisel vmt resiteenuste osutamisel ja dokumentide vormistamisel.

 

Säilitame ja hoiame Iskuandmeid turvaliselt ja kõiki abinõusid silmas pidades ja lubame et ei edasta ega kasuta Sinu andmeid pahatahtlikel eesmärkidel. Kui on oht, et andmed on siiski lekkinud, siis teatame sellest koheselt ka Sind ja andmekaitseinspektsiooni. Teeme kõik endast oleneva isikuandmete lekkimise vältimiseks. Isikuandmete töötlemine on meie ettevõtte siseselt võimalik vaid selleks volitatud isikutel.

 

Nõustudes Seikluskliinik OÜ privaatsuspoliitika tingimustega annad meile oma nõusoleku töödelda oma andmeid. Kui soovid selle nõusoleku tagasi võtta siis palun esitage kirjalikus vormis avaldus elektroonilisel või füüsilisel kujul. Tagasiulatuvalt paraku sellest nõusolekust taganeda ei saa.

 

Kui soovid, et kustutaksime Sinu andmed meie infosüsteemist, saad esitada selleks avalduse kirjutades meile info@seikluskliinik.ee

 

Kogu info andmekaitseseaduse kohta:

Riigiteataja: https://www.riigiteataja.ee/akt/748829

bottom of page